Privātuma politika

Privātuma politikas noteikumi

Mēs cienām savu apmeklētāju un pircēju privātumu, tāpēc garantējam, ka šajā interneta veikalā jūsu sniegtā informācija tiek izmantota un glabāta droši. Taču pirms pasūtījuma veikšanas izlasiet šos noteikumus, lai pēc tam nerastos pārpratumi.

Šajā Privātuma un sīkdatņu politikā (turpmāk – Politika) sniedzam noteikumus, kas reglamentē personas datu apstrādi un sīkdatņu un citu tehnoloģiju izmantošanu tīmekļa vietnē www.mi-home.lv.

Šī Politika tiek piemērota gadījumos, kad apmeklējat www.mi-home.lv tīmekļa vietni. Šī politika ir paredzēta arī, lai informētu jūs par veiktajām personas datu apstrādes darbībām un pamatnostādnēm jūsu privātuma aizsardzībā.

Apstrādājot personas datus, ievērojam Eiropas Savienības Datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679, Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma, Latvijas Republikas Elektronisko sakaru likuma, citu saistīto tiesību aktu prasības un kontrolējošo institūciju norādījumus.

Privātuma politika attiecas uz personas datiem, ko administrators apstrādā vietnē, lai varētu izmantot vietnes funkcijas, tostarp apmeklējuma laikā automātiski vāktajiem personas datiem (sīkdatnes).

Lai nodrošinātu pārredzamību un atbildīgu personas datu apstrādi, informējam, ka personas datus apstrādājam šādiem nolūkiem:

 • jūsu reģistrācijai, lai jūs varētu izmantot mūsu sniegtos interneta tirdzniecības pakalpojumus.

 • Pirkumu groza apmaksai, izmantojot izvēlēto bankas ārpakalpojumu sniedzēju.

 • Tiešās tirgvedības nolūkos, lai sūtītu jaunumu vēstules, piedāvātu individuāli pielāgotus reklāmas ziņojumus un sūtītu paziņojumus par akcijām, lai izvērtētu un analizētu savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (tostarp arī jūsu viedokļa iegūšanai par produktiem un pakalpojumiem un klientu aptauju organizēšanai).

 • Lai uzzinātu, kā apmeklētāji un klienti izmanto mūsu sniegtos pakalpojumus internetā, lai varētu tos uzlabot un veidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.

Mēs vācam un apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • pamatdati, kas nepieciešami iepriekšminēto nolūku īstenošanai: vārds, uzvārds, kontaktinformācija u.tml.;

 • dati, kas nepieciešami preču pārdošanai: pasūtījuma dati, kontos esošā informācija, ar maksājumiem saistītie dati u.tml.;

 • administrējot tīmekļa vietni un diagnosticējot traucējumus serveru darbā, varam izmantot apmeklētāju datoru IP adreses. IP adrese – unikāls kods tīklos, kas identificē datoru. To var izmantot, lai noteiktu apmeklētāju un vāktu dažādu demogrāfisko informāciju;

 • izmantojot sīkdatnes, vācam datus par to, kā jūs pārlūkojat mūsu vietni. Informācija par sīkdatnēm, sīkdatņu tipi un nolūks ir norādīts tālāk;

 • dati par pakalpojumu izmantošanu, piemēram, dati, kas savākti, izmantojot sīkdatnes vai citas līdzīgas tehnoloģijas, u.c.;

 • citi dati, kas tiek vākti ar jūsu piekrišanu un kas tiek precīzi definēti, kad tiek prasīta jūsu piekrišana.

Juridiskie pamati, kad var tikt vākti jūsu personas dati.

Jūsu personas dati var tikt vākti, ievērojot tiesību aktos norādītos likumīgas apstrādes pamatus. Tas ir līguma noslēgšanas un izpildes juridiskais pamats. Arī mūsu likumīgās intereses var būt pamats, lai apstrādātu datus, piemēram, kad mēs informējam par precēm vai pakalpojumiem, piedzenam parādu u.tml.

Mēs varam apstrādāt personas datus ar jūsu piekrišanu (piemēram, tiešajai tirgvedībai, kad tiek piedāvāti jūsu vajadzībām atbilstošākie piedāvājumi, kas balstīti uz jūsu lietošanas paradumiem).

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus arī, lai izpildītu juridiskos pienākumus (pildot normatīvo aktu prasības, kā arī sniedzot atbildes uz likumīgas valsts un pašvaldību pieprasījumiem u. c.) vai uz citiem tiesību aktos noteiktajiem likumīgas apstrādes pamatiem.

Datu glabāšanas periods.

Mēs glabājam jūsu personas datus ne ilgāk, kā to prasa datu apstrādes nolūki vai paredzēts tiesību aktos. Personas dati parasti tiek glabāti tikmēr, kamēr no līgumattiecībām var rasties pamatotas prasības vai kamēr tas nepieciešams Mūsu likumīgo interešu īstenošanai un aizsardzībai.Nevajadzīgie personas dati tiek dzēsti.

Dati tiek glabāti ne ilgāk kā trīs gadus no jūsu pēdējās pieteikšanās kontā. Arī tiešās tirgvedības nolūkos dati tiek glabāti ne ilgāk kā trīs gadus, ja vien likumos nav noteikts vai atļauts ilgāks glabāšanas termiņš.

Apstrādājot personas datus, apmeklētājus un pircējus varam sadalīt kategorijās pēc dažādiem parametriem, lai būtu iespēja sniegt maksimāli individualizētus, efektīvus piedāvājumus. Tas tiek darīts, meklējot jums noderīgāko piedāvājumu, un tas nerada nekādas juridiskas sekas un neietekmē jūsu lēmumu. Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, lai Personas dati tiktu apstrādāti precīzi, godprātīgi un likumīgi tikai noteiktajos nolūkos, stingri ievērojot tiesību aktos noteiktās skaidrās un pārredzamās personas datu apstrādes prasības.

Savāktie dati tiek atbildīgi aizsargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un mainīšanas. Telpa, kurā tiek glabāti savāktie dati, ir fiziski aizsargāta, lai tajā nevarētu iekļūt nepiederošas personas. Turklāt portāla apmeklētāju datu glabāšanas datubāze ir aizsargāta no neatļautas piekļuves pa datortīkliem.

Personas datu nodošana

Jūsu sniegtie dati var būt pieejami citiem subjektiem, tikai ievērojot tiesību aktus. Tie ir subjekti, kas sniedz pakalpojumus datu pārzinim un kas ir noslēguši attiecīgus līgumus par personas datu apstrādes nodošanu, kas nepārsniedz jūsu dotās piekrišanas nolūku un izmantošanas jomu.

Dati var tikt nodoti kompetentajām institūcijām pēc likumīga pieprasījuma saņemšanas. Administratoram pēc skaidra Klienta pieprasījuma saņemšanas ir jānodod viņam visi dati, kā paredzēts Regulā.

Sīkdatņu lietošana

Sīkdatne (angliski cookie) – mazs teksta fails, ko tīmekļa vietne ieraksta jūsu datora vai mobilās ierīces pārlūkā, kad jūs apmeklējat vietni. Nākamo reizi apmeklējot vietni, šis fails var tikt nolasīts, lai vietne varētu atpazīt jūsu datoru vai mobilo ierīci.

Sīkdatņu savāktā informācija ļauj mums nodrošināt jums iespēju pārlūkot ērtāk, piedāvāt jums pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par vietnes lietotāju uzvedību, analizēt tendences un pilnveidot vietni, klientu apkalpošanu.

www.mi-home.lv vietnē sīkdatnes parasti tiek izmantotas šādiem nolūkiem:

 • Tehniskās sīkdatnes: saviem apmeklētājiem cenšamies piedāvāt progresīvu, vienkārši lietojamu vietni, kas automātiski pielāgojas viņu vajadzībām un vēlmēm. Lai to panāktu, izmantojam tehniskās sīkdatnes, kas palīdz rādīt jums mūsu vietni, palīdz nodrošināt tās funkcionalitāti, izveidot lietotāja kontu, pieteikties un apstrādāt jūsu pasūtījumus. Šīs tehniskās sīkdatnes ir nepieciešamas mūsu vietnes pienācīgai funkcionēšanai.

 • Funkcionālās sīkdatnes: tiek izmantotas, lai atcerētos jūsu vēlmes un palīdzētu efektīvi lietot mūsu vietni un lietotnes. Šīs sīkdatnes varam izmantot arī, lai atcerētos jūsu reģistrācijas informāciju, lai, katru reizi apmeklējot mūsu vietni, jums nevajadzētu no jauna ievadīt pieteikšanās datus. Šīs funkcionālās sīkdatnes uzlabo vietnes lietošanas pieredzi.

 • Analītiskās sīkdatnes: tiek lietotas, lai iegūtu informāciju par to, kā mūsu apmeklētāji izmanto vietni. Tādā veidā varam optimizēt un uzlabot savu vietni, saprast reklāmu un komunikācijas efektivitāti un nodrošināt to, lai vienmēr esam interesanti un aktuāli. Varam vākt datus par jūsu pārlūkotajām interneta lapām, no kurām lapām esat atnācis, kuras e-vēstules esat atvēris un uz kurām reaģējis, kā arī informāciju par datumu un laiku. Tas nozīmē arī to, ka varam izmantot informāciju par jums un to, kā lietojat šo vietni, piemēram, apmeklēšanas biežumu, klikšķu skaitu noteiktā lappusē, meklēšanā izmantotos vārdus u. c. Kā mūsu reklāmas kampaņu daļu varam izmantot analītiskās sīkdatnes, lai uzzinātu, kā lietotāji pārlūko mūsu vietni pēc tam, kad viņiem tiek parādīta reklāma internetā. Tas var ietvert arī reklāmas trešo pušu vietnēs.

Sīkdatnes izmantojam arī, lai tiktu reģistrēts, vai piekrītat, ka www.mi-home.lv vietnē tiktu izmantotas sīkdatnes, lai šis jautājums netiktu uzdots, katru reizi apmeklējot vietni.

Piekļuve pie statistikas datiem par www.mi-home.lv vietnes apmeklētājiem ir darbiniekiem, kas strādā tirgvedības, mārketinga un IT struktūrvienībās un ir atbildīgi par šo datu analīzi un tīmekļa vietnes pilnveidošanu.

Google Analytics rīku nodrošina ASV uzņēmums Google Inc., tāpēc arī tam ir piekļuve ar šo rīku savāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir apņēmies ievērot ES–ASV Privātuma vairoga principus, kas nodrošina pakalpojumu sniedzēja atbilstību ES privātuma standartu prasībām. Uz šo pakalpojumu sniedzēju attiecas arī līgumsaistības nodrošinot privātumu.

Ko varat izvēlēties?

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, jūs varat izvēlēties, vai vēlaties lietot sīkdatnes. Sīkdatnes var pārvaldīt un (vai) dzēst atbilstoši savām vēlmēm. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome vai cita pārlūka iestatījumos var izvēlēties, kuras sīkdatnes vēlaties pieņemt un kuras noraidīt. Var izdzēst visas jūsu datorā jau esošās sīkdatnes un vairumā pārlūku var iestatīt, lai sīkdatnes netiktu ierakstītas. Šo iestatījumu atrašanās vieta ir atkarīga no jūsu izmantotā pārlūka.

Vairumā pārlūku var:

 • izvēlēties, kādas sīkdatnes tiek ierakstītas, un dzēst atsevišķas sīkdatnes;

 • bloķēt trešo pušu sīkdatnes;

 • bloķēt sīkdatnes no konkrētām tīmekļa vietnēm;

 • bloķēt visu sīkdatņu sūtīšanu;

 • aizverot pārlūku, dzēst visas sīkdatnes.

Ja nepiekrītat, ka jūsu datorā vai citā ierīcē tiek ierakstītas sīkdatnes, varat jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu lietot tās, mainot iestatījumus un dzēšot ierakstītās sīkdatnes. Ja esat izvēlējies dzēst sīkdatnes, neaizmirstiet, ka tiks dzēstas arī visas izdarītās izvēles. Turklāt, ja sīkdatnes tiks pilnībā bloķētas, daudzas tīmekļa vietnes (tostarp www.mi-home.lv vietne) pienācīgi nedarbosies. Šo iemeslu dēļ ieteicams neizslēgt sīkdatnes, ja lietojat tīmekļa vietni www.mi-home.lv.

Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm un to, kā tās pārvaldīt vai dzēst, vienkārši apmeklējiet lapu www.allaboutcookies.org un sava pārlūka palīdzības lapu.

Dati par www.mi-home.lv izmantotajām sīkdatnēm

 

Nosaukums

Apraksts

Izveides brīdis / Derīguma termiņš

complianceCookie

Sīkdatne ir paredzēta, lai atcerētos lietotāja izvēli par sīkdatņu politiku.

Ja piekrītat sīkdatņu politikai, darbojas 90 dienu

_ga

Google Analytics programmas analītiskā sīkdatne, kas seko lietotāja darbībām vietnē. Saņemtie dati tiek izmantoti vietnes darbības uzlabošanai.

Pirmās ieiešanas lapā brīdis / 2 gadi

_gat*

Google Analytics programmas analītiskā sīkdatne, vāc un glabā informāciju par lietotāja uzvedību vietnē.

Pārlūkojot / 1 min.

_gid

Google Analytics programmas analītiskā sīkdatne, kas vāc statistisku informāciju par lietotāju (sīkdatne nevāc nekādus personas datus, bet piešķir katram lietotājam ID savā uzskaites sistēmā). Saņemtie dati tiek izmantoti vietnes darbības uzlabošanai.

Pirmo reizi ieejot lapā / 24 h

PrestaShop-

Lai identificētu apmeklētāja sesiju.

Pirmās ieejas lapā laikā / līdz sesijas beigām

 

Mūsu vietnē ir iespējamas saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm. Vēršam jūsu uzmanību, ka mēs neesam atbildīgi par šādu tīmekļa vietņu saturu vai šo vietņu izmantotajiem privātuma nodrošināšanas principiem. Ja nospiežat kādu mūsu tīmekļa vietnē esošu saiti un nokļūstat kādā citā vietnē, jums būtu jāiepazīstas ar tās privātuma politiku.

Personas datu aizsardzība

Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbildīgi un droši. Gan nosakot personas datu apstrādes līdzekļus, gan datu apstrādes laikā mēs īstenojam pienācīgus tiesību aktos noteiktos datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir paredzēti, lai aizsargātu apstrādājamos jūsu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, sabojāšanas, maiņas, pazaudēšanas, izpaušanas, kā arī jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

Personas datu aizsardzības līdzekļi tiek noteikti, ņemot vērā riskus, kas rodas, apstrādājot personas datus.

Jūsu tiesības un cita aktuāla informācija

Jums ir tiesības:

 • iesniegt pieprasījumu sniegt informāciju par mūsu apstrādātajiem jūsu personas datiem;

 • iesniegt pieprasījumu labot jūsu personas datus un (vai) apturēt tādu personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja, iepazīstoties ar personas datiem, jūs konstatējat, ka dati nav pareizi, pilnīgi vai precīzi;

 • iesniegt pieprasījumu dzēst personas datus vai apturēt tādu personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja, iepazīstoties ar saviem personas datiem, jūs konstatējat, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai negodīgi, tiek apstrādāts pārāk daudz personas datu vai pastāv citi tiesību aktos noteiktie pamati;

 • nepiekrist savu personas datu apstrādei, ja šie dati tiek apstrādāti vai to apstrāde plānota tiešās tirgvedības nolūkos vai mūsu vai trešo personu, kam tiek nodoti personas dati, likumīgo interešu īstenošanai;

 • sistematizētā, ierasti lietojamā un datorlasāmā formātā saņemt savus personas datus, kurus esat mums sniedzis, un nodot šos datus citam datu pārzinim vai pieprasīt, lai mēs tieši pārsūtītu šos personas datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams (tiesības uz datu pārnesamību).

Par savu tiesību īstenošanu vai sūdzībām varat sazināties ar datu aizsardzību atbildīgo personu pa elektronisko pastu gdpr@mi-home.lv. Mēs vienmēr cenšamies atrisināt radušās aizķeršanās mierīgi un operatīvi, meklējam pareizo risinājumu. Ja tomēr piedāvātais risinājums jūs neapmierina, varat vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

Saprotam un novērtējam to, ka privātums un personas datu aizsardzība ir ļoti svarīga, tāpēc, ja radušies jautājumi par sniegto informāciju, aicinām sazināties ar mums jebkurā jums ērtā veidā:

 • pa elektronisko pastu gdpr@mi-home.lv;

 • ar vēstuli, kas adresēta: Vytauto pr. 32, LT-44328 Kaunas, Lietuva (Wind traders LV, UAB).

Pēc jūsu pieprasījuma vai rīkojuma saņemšanas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā sniegsim atbildi un veiksim pieprasījumā norādītās darbības vai atteiksimies tās veikt. Atbilde uz jūsu pieprasījumu tiks sniegta rakstveidā.

Ja uzskatāt, ka mēs jūsu personas datus apstrādājam neatbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, jums ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

Kā uzzināt par šīs politikas grozījumiem?

Ja tiks atjaunota šī privātuma un sīkdatņu politika, par būtiskiem grozījumiem informēsim tīmekļa vietnē www.mi-home.lv